TÜ arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidususuuringute kolleegiumi liige, geneetik Kristiina Tambets valiti professoriks

30. aprillil valis Tartu Ülikooli senat arheogenoomika professoriks Kristiina Tambetsi. Valituks osutumine on oluline tunnustust Tabetsi pikajalisele tööle, uurimaks inimeste demograafilist ajalugu pärilikkusainesse talletatud info põhjal. 


Varasemalt on Kristiina Tambets osalenud uurimisrühmade töös, mis tegelevad nii Eesti kui lähiriikide kivi- ja pronksiajal elanud inimeste demograafiat. Sellest aastast uurib Tabets Eesti keskaja populatsiooni vana DNA ja kaasaegsete geeniandmestike põhjal. 

dna-1811955_1920