Eesti Teadusagentuur rahastab Mari Tõrva populaarteadusliku videoseeria projekti

Eesti Teadusagentuur otsustas finantseerida kolleegiumi liikme Mari Tõrva teaduspopulariseerimise projekti “Hammas kõneleb: Eesti rahva etnogeneesi uurimine – meetodid ja tulemused”. Projekti raames luuakse üle 30 minuti videomaterajale, kus tutvustatakse nii arheoloogia, geneetika kui ka keeleteaduse uurimismeetodeid Eesti rahvaste ajaloo väljaselgitamisel. Samuti esitlevad Tartu Üikooli teadlased uusi teadustulemusi rahvaste liikumistest Eesti aladele ning eesti keele ajaloost.

Videode loomisel arvestatakse, et need oleksid sobilikud õppematerjalid nii II ja III astme kooliõpilastele kui ka huvitavad täiskasvanud vaatajale. Videosarja eeldatav valmimise aeg on 2022. a jaanuaris