jp_hion_ty_kevad_2017_133

Kolleegiumi eesmärk on viia valdkondade ülese teadustöö põhimõtted õppeprotsessi ning tagada uute teadustulemuste kohene lülitamine õppetöösse. Siit leiate teavet juba toimunud ja tulevaste kursuste kohta. Ained on üldjuhul avatud kõigile tudengitele ja ei eelda eelnevat teadmist arheoloogiast, geneetikast või lingvistikast. Kõik huvilised on oodatud!