Kevadsemester

Lõuna-Eesti etnogenees (HVEE.00.026) 

Õppejõud: Karl Pajusalu, Eva Saar, Mari Tõrv

Kursus toimub Tartu Ülikooli arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidusuuringute kolleegiumi ning Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse koostööna. Kursusel käsitletakse mitmesuguseid Lõuna-Eesti ajalugu, kultuuri, keelt ja elatusalasid, aga ka geneetilist tausta hõlmavaid teemasid. Lisaks antakse sissevaade etnogeneesi uurimismeetoditest üldiselt ning kitsamalt Lõuna-Eesti eripärasid arvestades.

Loengutest on oodatud osa võtma ka huvilised vabakuulajad. Registreeru siin: https://forms.gle/9ZuEz8iYaYpWV19WA

Loengute kava:

1. Sissejuhatav loeng.
16.02.2022
 
Mis on etnogenees ja sellega seotud võtmemõisted? Kuidas ja miks piiritleda Lõuna-Eestit?
 
Õppejõud: Karl Pajusalu, Anti Selart, Mari Tõrv, Eva Saar
 
2. Etnogeneesi interdistsiplinaarsed uurimismeetodid ja nende rakendamise võimalused Lõuna-Eesti näitel. 
02.03.2022
 
Kuidas uurivad etnogeneesi antropoloogid, arheoloogid ja usundiuurijad?
 
Õppejõud: Art Leete, Valter Lang, Madis Arukask
 
3. Lõuna-Eesti ja selle naaberalade arheoloogiline kujunemine. 
 09.03.2022
 
Millal ja kuidas on Lõuna-Eesti eristumine nähtav materiaalses kultuuris?
 
Õppejõud: Heiki Valk
 
4.  Lõuna-Eesti ja selle naaberalade geneetiline kujunemine. 
16.03.2022
 
Miks lõunaeestlased erinevad geneetiliselt enim teistest eestlastest?
 
Õppejõud: Kristiina Tambets, Mait Metspalu
 
5. Lõuna-Eesti iseseisvumine läänemeresoome keeleühtsusest. 
23.03.2022 
 
Kas on olnud olemas liivi ja lõunaeesti ühine algkeel?
 
Õppejõud: Karl Pajusalu, Miina Norvik
 
6. Lõuna-Eesti ja selle naaberalade administratiivne kujunemine: muinasmaakondadest tänapäevaste maakondadeni. 
30.03.2022
 
Õppejõud: Heiki Valk, Taavi Pae
 
7. Etnilised muutused Lõuna-Eestis ja nende mõju kultuurilisele eripärale. 
6.04.2022 
 
Õppejõud: Indrek Jääts
 
8. Lõuna-Eesti erinevate kirikute mõjuväljas. Tartu kirjakeelest lõunaeesti keelesaarteni. 
13.04.2022
 
Õppejõud: Riho Altnurme, Szilard Tóth
 
9. Lõuna-Eesti kui majanduspiirkond. Lõuna-Eesti tõmbekeskused ja perifeeriad. 
20.04.2022
 
Õppejõud: Maaja Vadi
 
10. Lõuna-Eesti maastikud, suuline kultuuripärand ja lõunaeesti kirjandus. 
27.04.2022
 
Õppejõud: Marju Kõivupuu, Mart Velsker
 
11.  Lõuna-Eesti sotsiaalne dünaamika: kas ääremaastumine on paratamatu?
04.05.2022
 
Õppejõud: Tiit Tammaru