Valdkondadeülese teadmise loomise aluseks on koostöö eri teadlaste vahel siin ja sealpool riigipiiri. Kolleegium koondab Tartu ja Tallinna ülikooli arheolooge, geneetikuid ja keeleteadlasi, meie liikmete hulka kuuluvad ka Eesti Rahva Muuseumi etnoloogid. Tartu Ülikoolist on kolleegiumi tegevusse kaasatud teadlased ajaloo ja arheoloogia instituudist, Eesti Biokeskusest, Eesti ja üldkeeleteaduse instituudist, geoloogia, zooloogia ja geograafia osakondadest. Eesti siseselt tehakse koostööd Tallinna Ülikooli, Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Kirjandusmuuseumiga.