Tartu Ülikooli arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidusuuringute kolleegium on konsortsium, mille põhiülesanne on korraldada kõrgetasemelist transdistsiplinaarset uurimistööd, milles põimuvad esmajoones arheoloogia, geneetika ja lingvistika.

Oma põhiülesande täitmiseks kolleegium kavandab ja korraldab arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidusaladel teadusuuringuid, taotledes selleks uurimistoetusi; teeb ettepanekuid ja aitab kaasa kolleegiumi suunitlust haarava õppetöö, sh loengukursuste, seminaride ning talve- ja suvekoolide kavandamiseks ja korraldamiseks; tutvustab laiale avalikkusele kolleegiumi uurimistöö tulemusi ja teeb koostööd Eesti Rahva Muuseumi ning teiste uurimisasutustega kolleegiumi teadustöö vallas; kavandab ja arendab rahvusvahelist koostööd kolleegiumi tegevussuundades, osaleb nõupidamiste ja konverentside korraldamises.

Kolleegiumi tööd juhivad nõukogu ja juhataja, asjaajamise eest vastutab TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi juhataja.