14_jun_2018_ty__200

2023

Üleminek maaharimisele kulges Läänemere idakaldal sinkadi-vinkadi – Novaator 24.11.2023

Tambets, Kristiina, Martin Malve 2023. Rännetest Tartu ajaloos keskaegse rahvastiku näitel: kahe linlase elukaare uuringud – Marge Rennit, Arvi Haak (koost), Taevased ja maised teed. Surmast ja rändest Tartu ajaloos. Vt infot siit.

Tõrv, Mari, Kristiina Tambets, Miina Norvik 2023. Karl Pajusalu – üks Tartu Ülikooli arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidusuuringute kolleegiumi loojaid ja eestvedajaid – Eva Saar, Miina Norvik, Eva Velsker (toim), Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse aastaraamat XXI–XXII. Pühendusteos Karl Pajusalule 60. sünnipäevaks. PDF

Uus hiidandmebaas tõstab kilbile väikekeelte võlu – Novaator  18.05.2023

2022

Soome lahe rannikurahvad suhtlesid tihedalt juba 800 aasta eest  Novaator 9.05.2022

Kukruse isanda haud annab aimu eestlaste argielust keskaja hakul  Novaator 5.05.2022

Kukruse kalmistu pakub üllatusi ka kümmekond aastat pärast avastamist.Novaator 3.05.2022

Suured andmebaasid aitavad võrrelda keelte struktuure Õhtuleht 03.09.2022

2021

Eesti kalevipojad rändasid Soome ka tuhatkond aastat tagasi.Novaator 29.09.2021

Huvitav fakt: Eesti kalevipojad rändasid Soome ka tuhatkond aastat tagasi.Delfi 29.09.2021

Eestlaste ja soomlaste ühisosa tekkis tuhat aastat tagasi.Postimees 24.08.2021

Luuleiud panid muinasrahvaste liikumise vaidlusele punkti. – Postimees 30.01.2021

Viis müüti eesti rahva kujunemisloost ja selle uurimisest.Novaator / arheoloogia ajakiri Tutulus 20.01.2021. Kask, S.-K.; Saag, L.; Norvik, M.; Tõrv, M.

2020

Video: geeniteadlased arutlevad soome-ugri rahvaste kujunemise üle. – Novaator 21.10.2020

2019

Nägu 4500 aasta tagantNovaator ERR 28.09.2019

Paleogenoomika ja Eesti. –Nat. Geo. Eesti august 2019. Saag, L., Tambets, K., Metspalu, M.

Vana DNA näitas, millal Uurali geenid Eestisse jõudsid. Postimees 11.05.2019

Siberi geenipärand jõudis Eesti aladele samaaegselt soome-ugri keeltegaNovaator ERR 10.05.2019. Saag, L, Tambets., K.

Vana DNA – uus sõnumitooja Eesti rahvastiku ajaloo kohta. –Tutulus  2018. Kriiska, A., Lang, V., Valk, H., Tambets, K., Saag, L., Metspalu, M.

2018

Läänemeresoome juurte sasipundar. –Tutulus 2017. Lang, V.

Arvustus. Mis keeles räägivad kondid ja potikillud?Novaator ERR 15.09.2018. Soosaar, S.-E.

Kuidas käib kolme teadusharu koostöös eestlaste päritolu uurimisel?Postimees 17.02.2018

Kolme teadusharu koostöös sündis uus pilt eestlaste kujunemisestPostimees 17.02.2018

Kust me tuleme? Demograafiline ajalugu eestlaste geenides.Horisont 1/2018.  Saag, L., Tambets, K., Metspalu, M.

Monograafia tõlgendab meie eellaste tulekutTartu Postimees 30.01.2018

2017

Ajaloolane Valter Lang: DNA-uuring kinnitab uuemaid teooriaid eestlaste pärinemisestPostimees 10.08.2017

Aimatsioon: geneetika selgitab, kust on pärit eestlaste esiisadNovaator ERR 8.08.2017

Teadlased lükkavad ümber Lennart Meri viie tuhande aasta hüpoteesi Postimees 9.08.2017

2016

Eestlastes on säilinud kõige rohkem ammuste küttide-korilaste geeneNovaator ERR 31.11.2016