Richard Villems
Populatsioonigeneetika professor
Valter Lang
Arheoloogia professor
Karl Pajusalu
Eesti keele ajaloo ja murrete professor
Mait Metspalu
Evolutsioonilise genoomika professor
Kristiina Tambets
Arheogenoomika professor
Miina Norvik
Läänemeresoome keelte teadur
Mari Tõrv
Arheoloogia kaasprofessor
Lehti Saag
Vana DNA teadur
Urmas Saarma
Terioloogia professor
Gerson Stefan Klumpp
Soome-ugri keelte professor
Urmas Varblane
Rahvusvahelise ettevõtluse professor
Aivar Kriiska
Laboratoorse arheoloogia professor
Heiki Valk
Arheoloogia professor
Lembi Lõugas
Tallinna Ülikooli vanemteadur
Indrek Jääts
Eesti Rahva Muuseumi teadur