Kevadsemester

Liivi lahe keeled ja kultuurid

Õppejõud: Karl Pajusalu (vastutav), Karit Jäärats, Gea Kammer, Eva Saar, Mari
Tõrv, Sandra Sammler

Kevadsemestril 2023 korraldab Tartu Ülikooli arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidusuuringute kolleegium koostöös TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuse, Pärnu Kolledži ja Läti Ülikooli liivi instituudiga interdistsiplinaarse loengukursuse „Liivi lahe keeled ja kultuurid“ (HVEE.00.029, 3 ap). 

Kursusel osalejad saavad mitmekülgse ülevaate Liivi lahe ümbruse ajaloolisest, geneetilisest, keelelisest ja kultuurilisest kujunemisest. Eri teadusalade parimad asjatundjad Eestist ja Lätist tutvustavad Liivi lahe ümbruse rahvaid, keeli ja traditsioonilisi elatusalasid ning selle piirkonna mitmekultuurilisuse tagamaid. Seejuures omandatakse teadmisi mitmekultuurilise piirkonna interdistsiplinaarsetest uurimismeetoditest.

Loengud peetakse 2023. a märtsis ja aprillis kolmapäeviti kell 16-18 Zoomi vahendusel.

Loengut korraldavad AGL-kolleegium, TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus, Pärnu Kolledž, Läti Ülikooli Liivi instituut.

Loengutest on oodatud osa võtma ka huvilised vabakuulajad (link vabakuulajatele). Registreeru siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflSiJC5JVYEGOKXTGu5wAJ4CBKyRvAwfTeKgX9v2jRBsAChA/viewform?usp=sf_link

Loengute kava:

1. Sissejuhatav loeng

01.03.2023

Kursuse korraldus ja ülesehitus. Liivi lahe mõiste, seda ümbritseva ala keeleline jaotus ja kontaktid.

2. Liivi lahe ümbruse arheoloogia ja vanem ajalooline kujunemine 

08.03.2023

3. Liivi lahe rahvaste geenid

15.03.2023

4. Liivi lahe ümbruse keskuste ja haldusjaotuse kujunemine

22.03.2023

5. Liivi lahe saared Kihnu ja Ruhnu, nende keel ja rahvakultuur

29.03.2023

6. Liivi lahe rahvaste traditsioonilised elatusalad

05.04.2023 

7. Liivi laht ja selle ümbrus tänapäevase majandusalana

12.04.2023

8. Liivi keel ja kultuur, selle mõju läti keelele ja kultuurile

19.04.2023

9. Liivi lahe kirjandused

26.04.2023

10. Liivi lahe regiooni turundusvõimalused (Marketing of the Livonian/Riga Gulf region

3.05.2023

  1. aasta on liivi pärandi aasta. On parim aeg saada rohkem teada eri rahvaid ühendavatest liivi jälgedest Liivi lahe ümber.