jp_hion_ty_kevad_2017_164

Arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidususuuringute kolleegiumi jaoks on olulisel kohal avalikkuse teavitamine uutest teadustulemustest. Siit leiad erinevates meediaväljaannetes ilmunud populaarteaduslikud artiklid, intervjuud, samuti teabe kolleegiumiga seotud teadlaste avalikest ülesastumistest.