Arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidusuuringute kolleegium 

loodi 2017. aastal kolme akadeemiku – prof. Valter Lang, prof. Karl Pajusalu ja prof. Richard Villems – juhtimisel Tartu Ülikoolis sidumaks arheoloogiat, gen eetikat ja keeleteadusi. Kolleegiumi põhiülesanne on korraldada kõrgetasemelist transdistsiplinaarset uurimistööd, milles põimuvad esmajoones just need kolm teadusharu, ent koostööd tehakse ka teiste haakuvate erialade teadlastega. Kolleegium aitab hõlpsamini koordineerida eri valdkondade vahelist koostööd Eesti kulutuuri, keelte ja geenide uurimisel.

Olulisemad tegevusvaldkonnad